Hakkýmýzda

 

2012 Yýlýnda yanmaz yapýþmaz mutfak eþyalarý üretimi amacýyla firmamýz ülkemizin sanayi kenti olan Ýzmit' teki 10.000 m2 kapalý alaný olan fabrikamýzda üretime baþlamýþtýr. Üretiminde son teknoloji ile ürettiði ürünlerini yurt içinde ve yurt dýþýnda satýþa sunarak, SOLÝ markasý ile Mýsýr,Kazakistan,Azerbaycan,Ýran' na kadar birçok ülkeye ulaþýyor. Tasarýmýn yaptýðý yeni ürünleri, farklý kalýp modelleri ile  ve tecrübeyle yeniliklere imza atmaya devam eden SOLÝ markasý, ülkemiz mutfaklarýndan sonra dünya mutfaklarýnda da sofralara geniþ ürün yelpazesiyle lezzet katmaya devam ediyor...

 

PAN MUTFAK EÞYALARI SAN. VE TÝC.LTD.ÞTÝ.
YAVUZ SULTAN SELÝM MAH.SAPANCA YOLU CAD.
NO:457 KARTEPE/KOCAELÝ

VERGÝ DAÝRESÝ      :                        ALEMDAR
VERGÝ NUMARASI :                        721 039 8009
TÝCARET SÝCÝL NUMARASI :        21813/30334
SERMAYESÝ :                                  100.000 TL
ÞÝRKET MÜDÜRÜ:                         KEMAL TURFANDA
ÝNTERNET ADRESÝ:                       info@soli.com.tr
TELEFON:                                        262   353 44 34  
FAX:                                                   353 45 69