Misyonumuz

 

GÜÇLÜ, GÜVENÝLÝR VE KALÝTELÝ ÜRÜNLERÝMÝZ ÝLE SÜRDÜRÜLEBÝLÝR REKABETÝ SAÐLAYARAK, TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL DEÐERLERE BAÐLI, KAZANCINI YATIRIMA DÖNÜÞTÜRÜP ÜLKE EKONOMÝSÝNE KATKIDA BULUNAN BÝR KURULUÞ OLARAK, LASTÝK SEKTÖRÜNDE YENÝ BÝR SOLUK OLMAK ÝÇÝN VARIZ.